Επισκέψεις και εκδρομές:

Κάθε χρόνο διοργανώνονται εξωσχολικές εξορμήσεις, μορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές σε άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τη θεματολογία που επεξεργάζονται στη τάξη.

Αγγλικά:

Επαφή με την αγγλική γλώσσα, εκμάθηση βασικών λέξεων με βιωματικό τρόπο, αγγλικά τραγουδάκια, εικόνες και τα αγγλικά γίνονται ….. παιχνίδι.
Σκοπός Μας είναι μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι να αποκτήσουν τα νήπια και τα προνήπια τις πρώτες γερές βάσεις για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.