Κινητικά παιχνίδια – Μεταβρεφικό τμήμα

Σε μια τόσο τρυφερή ηλικία το κινητικό παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από αυτό το παιδί μαθαίνει να τρέχει, να πηδά, να ισορροπεί και να ελέγχει τις κινήσεις του. Εξασκεί δεξιότητες που θα το κάνουν να νιώθει όμορφα για τον εαυτό του και αποκτά αυτοπεποίθηση. Δοκιμάζοντας διάφορους ρόλους και καταστάσεις εξασκείται στο να αντιμετωπίζει τους φόβους του και να βιώνει την ευτυχία.

Δίνοντας στα παιδιά ερεθίσματα που βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα τους, τα ωθούμε να εμπλουτίσουν τη δημιουργικότητα τους και να την ενσωματώνουν στο παιχνίδι τους.

Πραγματοποιώντας κινητικά παιχνίδια το παιδί προσανατολίζεται στο χώρο και δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα στις κινήσεις του και το άμεσο περιβάλλον. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι βοηθούν στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού συντονισμού.