ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόγραμμα κολύμβησης :

Το μάθημα της κολύμβησης πραγματοποιείται σε κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο με στόχο τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, της μυϊκής δύναμης και τη διδασκαλία βασικών τεχνικών. Αφορά ηλικίες άνω των 3 ετών.

Φυσική αγωγή :

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τη κίνηση και να αναπτύξουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες μέσα από κατάλληλα αναπτυξιακά παιχνίδια ώστε να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το πνεύμα συνεργασίας. Αφορά ηλικίες από 2 ετών.

Στείλτε μας Μήνυμα