ΠΡΟΝΗΠΙΟ

Το προνήπιο αποτελεί ..

.. σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να ακολουθούν πιο πολύπλοκες δραστηριότητες. Κύριο μέλημα μας είναι να προετοιμάσουμε τους μικρούς μας φίλους ώστε να εξελιχθούν ομαλά και με επιτυχία χωρίς πίεση και άγχος σε αυριανούς μαθητές. Το πρόγραμμα που ακολουθούν περιλαμβάνει διαθεματικές δραστηριότητες που αφορούν:

Την προσέγγιση γλωσσικών εννοιών (προφορική επικοινωνία και δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης)
Την προσέγγιση μαθηματικών εννοιών όπως ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις, λογικομαθηματικές συσχετίσεις αντικειμένων, σχήματα και συμμετρίες.
Αισθητική αγωγή που περιλαμβάνει δραματοποίηση, εικαστικά, κουκλοθέατρο και μουσικοκινητική αγωγή.

Φωτογραφιες

Στείλτε μας Μήνυμα