ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΟ

Τα παιδιά μας πλέον ..

.. αφού έχουν κατακτήσει τα πρώτα στάδια της αυτοεξυπηρέτησης, καλούνται να λειτουργήσουν ομαδικά με κανόνες συνεργασίας και συμπεριφοράς. Επιδίωξη μας είναι σε κάθε δραστηριότητα τα παιδιά να δέχονται ποικίλα ερεθίσματα μέσα από πλούσιο εποπτικό και ακουστικό υλικό.

Nα αναπτύσουν την αυτοεκτίμηση τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και ομαδικότητας.
Ταυτόχρονα να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους, να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους και να τις σέβονται.

Φωτογραφιες

Στείλτε μας Μήνυμα