ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η ηλικία των 5 ετών σηματοδοτεί ..

.. την αφετηρία και τη βάση της σχολικής πορείας ενός νηπίου. Στο νηπιαγωγείο μας το παιδί μπορεί με αγάπη, φροντίδα και ενθάρρυνση να κάνει τα πρώτα και τα πιο αποφασιστικά βήματα στη ζωή και στη μάθηση ώστε να έχει μια ομαλή και πετυχημένη μετάβαση στη βαθμίδα του Δημοτικού. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, είναι βασισμένο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλάισιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

Στη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της αυτονομίας
Στη καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση
Στην ανάγνωση και γραφή πεζών και κεφαλάιων γραμμάτων της αλφαβήτου
Στην ανάπτυξη του λόγου και της συζήτησης
Στην ενεργοποίηση της σκέψης και την ενθάρρυνση του πειραματισμού που θα επιτρέψει στο παιδί να βιώνει τη χαρά και την απόλαυση της ανακάλυψης και της γνώσης
Στην ευαισθητοποίηση του απέναντι στο περιβάλλον
Στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού

Φωτογραφιες

Στείλτε μας Μήνυμα