ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τι περιλαμβάνουν

Κάθε χρόνο διοργανώνονται εξωσχολικές εξορμήσεις, μορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές σε σημεία πολιτισμικού και ψυχαγωγιού ενδιαφέροντος.

Ο Στόχος

Σκοπός Μας είναι ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού και η συσχέτιση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τη θεματολογία που επεξεργάζονται στη τάξη.

Στείλτε μας Μήνυμα